Jeśli jesteś właścicielem tej strony, możesz wyłączyć reklamę poniżej zmieniając pakiet na PRO lub VIP w panelu naszego hostingu już od 4zł!
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl

O konferencji

MIEJSCE I DATA PROJEKTU : 
Łopuszna, 18 - 22 kwietnia 2007r.

ORGANIZATORZY: 
Polski Oddział Moving Anthropology Social Network, 
Sekcja Antropologii Społecznej Koła Naukowego Studentów Socjologii UJ, 
Koło Badaczy Mniejszości Narodowych przy Instytucie Socjologii UW 
WSPÓŁPRACA : 
Koło Naukowe Studentów Socjologii UJ, 
Koło Naukowe Studentów Socjologii UW

PATRONAT
Wielkim zaszczytem dla wszystkich organizatorów jest honorowy patronat jaki roztoczyli nad konferencją:

prof. dr hab. Karol Musioł. Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego

- Dziekan Wydziału Filozofii i Socjologii UW, dr hab. Jan Węgleński, profesor UW 
- Dziekan Wydziału Filozofii UJ, dr hab. Maria Flis, profesor UJ
- Dziekan Wydziału Historycznego UJ, dr hab. Andrzej Kazimierz Banach, profesor UJ 
- Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii UJ, prof dr bab. Czesław Robotycki

 

STRUKTURA KONFERENCJI :

Jak to działa?
Najpierw wspólnie ustalamy tytuł konferencji (Acting upon reality) i tytuly dni tematycznych. Następnie rozpowszechniamy wszelkimi możliwymi drogami nasz call for papers i oczekujemy na odpowiedź w postaci abstraktów, które ma prawo do nas przysłać każdy. Abstrakty są następnie kodowane i rozsyłane do osób działających w sieci MASN (również spoza organizatorów konferenci). Na podstawie ich opinii układany jest plan konferencji. Rozpowszechniamy go i czekamy na zgłoszenia uczestników, którzy nie prezentują swych prac. Do głównych idei MASN-u należy by przedsięwzięcia były owocem wspólnego wysiłku, owocem wymiany myśli i ożywionej dyskusji. Drogą dyskusji uzgodniliśmy trzy główne panele tematyczne Trzeciej Międzynarodowej Konferencji Moving Anthropology Social Network.

Dni tematyczne:

1. Fieldwork and beyond
W ramach tego tematu zapraszamy do prezentacji metodologii i wyników badań antropologicznych. Poruszanymi wobec tego kwestiami będą: konceptualizacja i operacjonalizacja problemu badawczego, praktyka badania terenowego, niespójność założeń pierwotnych z zastanym środowiskiem badawczym. Ponieważ współczesny antropolog bada grupy imigranckie, specyficzne subkultury, relacje między wyznawcami różnych religii, wzajemny wpływ kultur i interferencję między nimi przy tej okazji chcieliśmy zaprosić studentów, absolwentów i doktorantów kierunków antropologicznych i socjologicznych do prezentacji w jaki sposób doświadczenie badania terenowego, a także specyficzna wiedza teoretyczna pomaga antropologowi w zrozumieniu zmian społecznych i daje mu wyjątkowe umiejętności m.in. do pracy w trzecim sektorze. Stąd w temacie człon ".and beyond".    

2. Multiculturalism: a real chance or intellectual invention?
Współczesna wielokulturowość Europy przybiera rozmaite formy. Odmienne doświadczenia państw z powiększającymi się grupami imigrantów wynika nie tylko z różnych warunków geopolitycznych, ale i różnie prowadzonych polityk integracyjnych, asymilacyjnych. Co ważniejsze różne kultury różnie oddziałują na siebie nawzajem. Zapraszamy zatem do nadsyłania abstraktów z opisami projektów, które mogą być próbą odpowiedzenia na pytanie czy multikulturalizm jest dobrym rozwiązaniem dla społeczeństw, czy tylko kolejnym pomysłem, który zweryfikowany przez rzeczywistość społeczną należy odrzucić. Oczekujemy na prezentacje pokazujące życie małych grup odmiennych kulturowo od całości społeczeństwa, jak i tych skupiających się na wielokulturowych wyspach, czy skrawkach dużych wielokulturowych społeczności. Mogą to być również analizy wpływu polityki państwowej lub regionalnej a życie społeczności imigranckich, czy też prezentacje i interpretacje wokół teorii multikulturalizmu i wielokulturowości np. próba odpowiedzenia na pytanie kiedy badanie integracji społeczeństwa jest niezasadne i należy badać spójność społeczną. 

3. Anthropology of performance
Subkultury i grupy społeczne koncentrują się często wokół różnych przedsięwzięć artystycznych, nowatorskich środków ekspresji. Jest to nie tylko bogate źródło wiedzy na temat tożsamości jednostki i grupy. W ramach tego tematu zapraszamy do nadsyłania abstraktów traktujących o antropologicznym ujęciu wszelkich przejawów i mechanizmów funkcjonowania kultury popularnej, wyższej, czy też alternatywnej we współczesnym świecie. Interesuje nas zastosowanie antropologicznej perspektywy do analizy teatrów, widowisk, twórczości muzycznej, filmowej, malarskiej, a nawet happeningów. Przedmiotem może być każdy człowiek - twórca, każda kreująca grupa i ich wytwory.

Struktura konferencji: 
Konferencja w Polsce będzie zorganizowana według tego samego harmonogramu, co konferencje w Ottenstein i Opatji. Tak skonstruowany harmonogram tworzy możliwość szerokiej wymiany wniosków i opinii, czego bardzo często brakuje w trakcie konferencji uniwersyteckich.
Pierwsze trzy dni będą miały strukturę:

10.00 - 12.30

referaty oraz dyskusje

12.30 - 14.00

przerwa obiadowa

14.00 - 17.30

warsztaty oraz panele dyskusyjne

17:30 - 19:00

networking workshops

19.00 - open end

przedstawienia, filmy, wystawy zdjęć, gry

Czwarty dzień będzie to tzw. "Network day", podczas którego dyskutowane będą kwestie dalszej współpracy w ramach sieci, perspektywy jej rozwoju oraz charakter kolejnych międzynarodowych spotkań.

Wszystkie referaty, dyskusje i pokazy kulturalne odbywają się w języku angielskim.

Tutaj możesz zobaczyć plan konferencji.

Organizatorzy proszą osoby zainteresowane wygłoszeniem referatu lub moderowanie debaty na wybrany temat o nadsyłanie abstraktów (około 250 słów) do dnia 15 lutego 2005 na adresmasn.poland@gmail.com . Z nadesłanych zgłoszeń organizatorzy wybiorą najlepiej pasujące do tematyki konferencji. Ich autorom zostanie pokryty koszt zakwaterowania i wyżywienia w Zakopanem w trakcie trwania konferencji.

Zapraszamy wszystkich włączenia się w projekt i dzielenia się swoimi pomysłami.